Charakterystyka projektu

Communication Platform, to internetowy system do zarządzania szkoleniami stacjonarnymi w firmie. Jej podstawowym celem oprócz ewidencjonowania i zarządznia procesem dydaktycznym w firmie, jest wspomaganie komunikacji na poziomie uczeń-nauczyciel-dział HR. Każda z wymienionych grup użytkowników posiada dostęp do wybranych funkcji systemu przy pomocy swojego indywidualnego panelu administracyjnego.

System ma za zadanie wspierać zarządzanie procesem dydaktycznym w następujących obszarach:

  • Monitorowanie, ewidencja i raportowanie obecności uczniów na zajęciach
  • Monitorowanie i ewidencja odbytych zajęć
  • Udostępnianie dla ucznia materiałów w postaci cyfrowej
  • Ewidencja programowa realizowanych szkoleń
  • Monitorowanie poziomów nauczania uczniów
  • Ewidencja i raportowanie wyników z testów

Dla obszarów z powyższego zakresu, został przygotowany szereg zautomatyzowanych funkcji wspomagających prace firmy m.in:

  • automatyczne powiadomienia SMS o nieuzupełnionych listach obecności
  • okresowe przekazywanie list obecności do działu HR na podstawie określonych reguł i ich raportowanie
  • system monitorowania kompletności danych wprowadzanych przez nauczycieli