Skontaktuj się z nami


 

Dane kontaktowe

Oddział Warszawa

02-001 Warszawa
Al. Jerozolimskie 81 / 1010

tel.  693 434 949
        22 35 07 433
fax.  22 35 06 236

kontakt@squaredesign.pl

Dane rejestrowe:

Square Design Sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa
NIP: 5272709382
KRS: 0000497695
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydz. Gospodarczy
Kapitał zakładowy 10 000 zł